Zorg dat je kind zijn creativiteit niet verliest!

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. De animatie waarin een jong figuurtje letterlijk zijn kleur verloor door elke dag ‘in het gareel’ te moeten heeft indruk gemaakt. Niet alleen op mij, maar ook op volgers van mijn Facebookpagina. Ik vroeg hen: wat kunnen wij hieraan doen?

Met wij bedoel ik de mensen die direct met kinderen te maken hebben. Ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers. We spreken vaak over ‘het systeem’ dat schuld heeft aan de manier waarop onze kinderen in hokjes gestopt worden. Dat zag ik terug in mijn eigen bericht en de reacties daaronder. Het onderwijssysteem is gericht op klassikale kennisoverdracht, de maatschappij is gericht het verwerven van (materiele) rijkdom.

We willen een onderwijssysteem dat gericht is op ontplooiing van creativiteit en talentontwikkeling, en een maatschappij die gericht is op het nastreven van ambities en dromen. Ook dat kwam duidelijk naar voren in de reacties onder het filmpje. Maar daar zijn we nog lang niet. Op veel basisscholen is die verandering langzaam op gang aan het komen. Pas als we de kinderen de juiste bagage hebben meegegeven zal de maatschappij in de jaren daarna langzaam mee veranderen.

rosanne bos

Gelukkig zijn er manieren voor ons als individu om onze kinderen weerbaarder te maken tegen ‘het systeem’. Om te zorgen dat ze binnen dat systeem niet hun kleur zullen verliezen. Een van de belangrijkste is: moedig creativiteit aan. Buiten de box denken moet niet afgestraft worden, maar bejubeld. Want creativiteit is intelligentie mét plezier. Creatieve kinderen zien de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals ze kunnen worden. En dat is iets dat wij als volwassenen veelal verleerd zijn.

Kennen jullie de spreuk: “het gaat er niet om of je binnen of buiten de lijntjes kleurt, het gaat erom dat je je eigen tekening maakt”? Natuurlijk zal elk kind zich wel eens moeten schikken naar een opdracht. Je kunt niet op elk letterwerkblad een tekening maken. Maar benader het kind positief en bemoedigend. Complimenteer de tekening en leg uit waarom het waardevol kan zijn om het letterwerkblad te oefenen zoals het bedoeld is. Dit kan als leerkracht, maar ook als ouder door samen thuis het werkblad te bekijken. Als ouder heb je vaak net wat meer mogelijkheden om een-op-een momenten te creëren dan een leerkracht met 25+ kinderen in de klas.

Moedig een kind ook eens aan om zelf na te denken over manieren om het beoogde doel van het letterwerkblad te behalen. Op welke manier kan hij de letters het beste oefenen? Probeer die eigen suggesties zoveel mogelijk de faciliteren, zodat het kind kan ontdekken wat goed werkt voor hem. Geef elk kind zoveel mogelijk het gevoel van eigenaarschap in zijn eigen doen en laten. In het begin zal dit voor een kind misschien onwennig voelen, maar uiteindelijk zullen die deuren open gaan!

En last but not least, eentje waarvan ik de essentie meerdere keren terug zag komen in de reacties onder het filmpje: creativiteit en verbeeldingskracht zijn goud waard. Verlies die zelf ook nooit. Verlies niet het kind in jezelf. Als jij dat niet doet, zal jouw kind jouw voorbeeld volgen. Want zoals Einstein al zei: Logica brengt je van A naar B, creativiteit brengt je overal!


Rosanne Bos is leerkracht en gedragsdeskundige. Met haar bedrijf Kind & Gedrag biedt zij bijscholing aan leerkrachten en biedt zij advies en (e-)consultancy aan ouders, scholen en onderwijsinstellingen. Op deze website vindt u onder verschillende tabbladen informatie over Rosanne Bos en haar diensten.