Uitleg bij de klas-inspiratie

5 minuten per dag “inspireren” op het rooster!

Natuurlijk willen alle leerkrachten hun leerlingen meer bijbrengen dan alleen taal en rekenen. Ze willen kinderen inspireren om hun beste zelf te zijn, buiten de box te denken en te geloven in hun eigen groei. Dit kan door specifieke activiteiten of lessen te doen, maar het is een enorme uitdaging om hier voldoende lestijd voor vrij te maken. Doorlopend kan dit o.a. door kinderen feedback te geven die gericht is op de growth mindset, waarover op deze site o.a. in een blog en in een vlog meer te vinden is.

Maar kriebelt het bij jou ook? Dat gevoel dat je, naast alle andere vakken, net een beetje meer zou willen doen aan inspireren? Start dan net als ik, Rosanne Bos (naast orthopedagoog ook juf van groep 7), elke lesdag dan met een kort inspirerend filmpje. Samen met een grote groep collega’s uit de facebookgroep ‘bovenbouwwereld’ ben ik op zoek gegaan naar betekenisvolle filmpjes van tussen de 30 seconde en 5 minuten. Ze geven een mooi voorbeeld, zetten aan tot denken of inspireren door het vertellen van een bijzonder verhaal. Voor elke schooldag is er op deze website een filmpje te vinden.

Wanneer je er tijd voor kunt maken is het uiteraard altijd mooi om er achteraf even met elkaar over te praten. Maar wanneer de tijd dit niet toelaat, vertrouw er dan op dat het nagesprekje vanzelf wel op het schoolplein gaat plaatsvinden bij leerlingen onderling. Of dat het thema in het achterhoofd nog wel blijft hangen en het kind hier ook zonder onze pedagogische aanvullingen zijn eigen boodschap wel uit kiest. Dit project is niet bedoeld als lessenserie, maar als laagdrempelig en simpel: gewoon elke dag een kort filmpje kijken. Leuk én inspirerend!

Op de facebookpagina van Kind & Gedrag worden er dagelijks filmpjes gedeeld tijdens alle gezamenlijke schoolweken van regio Noord, Midden en Zuid. Via deze website kun je regio-onafhankelijk en in je eigen tempo kijken.

Wil je in contact komen met andere leerkrachten die ook deze filmpjes kijken met hun klas? Heb je nog suggesties voor filmpjes die later in het jaar ingepland kunnen worden? Heb je mooie voorbeelden van hoe kinderen geïnspireerd raakten van een bepaald filmpje? Meld je dan aan voor de facebookgroep ‘een filmpje per dag: klasseninspiratie’ die hoort bij de facebookpagina Kind & Gedrag.